Czym jest outsourcing?

Krótko mówiąc, outsourcing jest przekazaniem pewnych zadań firmie zewnętrznej specjalizującej się w określonej dziedzinie np. w zakresie obsługi procesów biznesowych, rekrutacji, czy technologiach informatycznych. Zjawisko to staje się coraz bardziej popularne również na polskim rynku.

Korzystanie z usług outsourcingowych umożliwia skupienie się na kluczowych dla biznesu działaniach.

Jakie niesie ze sobą korzyści outsourcing?

Podstawową korzyścią płynącą z usług outsourcingowych jest obniżenie kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem nowych miejsc pracy, często całych wydziałów. Zakup odpowiedniego sprzętu, wydzielenia przestrzeni, rekrutacji i zatrudnienia pracowników, zużycia energii, połączeń telefonicznych. Wszystkich tych kosztów możemy uniknąć decydując się na powierzenie zadań firmie zewnętrznej. Wolne środki to z kolei możliwość rozwoju i inwestycji Twojego przedsiębiorstwa.

Wracając do zatrudnienia pracowników, korzyści płynące z outsourcingu to również brak wypadków losowych, zwolnień chorobowych, urlopów itp., czyli większa stabilność przedsiębiorstwa.

Kolejną korzyścią jest fakt, że czas w przypadku outsourcingu jest bardziej efektywnie wykorzystywany. W przeciwieństwie do pracowników etatowych firma outsourcingowa pracuje wtedy gdy jest zdanie do wykonania.

Obniżenie kosztów jest związane również z brakiem konieczności inwestycji w infrastrukturę. Nie ma potrzeby inwestowania kapitału przedsiębiorstwa w nową strefę.

Warto zwrócić uwagę na wysoką jakość usług świadczonych przez firmę outsourcingową, która wykonuje podobne czynności w wielu przedsiębiorstwach. Ze względu na swoją konkurencyjność płacową ma możliwość zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych fachowców w obsługiwanych specjalizacjach. Daje to z kolei możliwość koncentracji zasobów na zatrudnienie wykwalifikowanego zespołu do zdań podstawowych w firmie.

W rezultacie czego otrzymujesz znaczne podniesienie kompetencji a tym samym wartości dodanej Twojego przedsiębiorstwa.

Współpracujemy z liderami branży e-commerce i usługowej. Jeżeli stawiasz na nowoczesny rozwój twojej firmy, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci obniżyć koszty związane z zatrudnieniem grafików czy programistów.

Wybrane dla Ciebie